Korisničko uputstvo – xPay

Registracija

Za korištenje xPay servisa je potrebno izvršiti registraciju na stranici www.sistemx.ba u svega par koraka. Da bi ste se registrirali potrebno je da kliknete na opciju „registracija“, nakon čega je potrebno unijeti svoje podatke i prihvatiti pravila i uvjete korištenja. E-mail s linkom za aktivaciju koji je potrebno slijediti kako bi finalizirali svoju registraciju, dobit ćete nakon što izvršite sve gore navedene uvjete.

Prijava

Korisnik xPay servisu pristupa putem opcije „Prijava“ gdje upisuje svoje korisničko ime (e-mail adresu) i lozinku koju je naveo prilikom registracije.

Gdje korisnik može kupiti xBon?

Nakon izvršene prijave potrebno je da korisnik ode na najbliže prodajno mjesto i kupi svoj xBon u željenom iznosu. Iznosi xBon-a koje korisnik može kupiti su od 1 do 200 KM i to u sljedećim apoenima: 1,2,3,4,5,6,7…..198,199 i 200 KM.

xBon se trenutno može kupiti na više od 7.000 prodajnih mjesta. Sve lokacije na kojima je xBon dostupan se mogu naći na sljedećem linku: https://sistemx.ba/partner/

Dopunjavanje xPay Računa

Nakon što korisnik završi registraciju i kupovinu xBona, potrebno je da u polje „Upišite kod sa xBona“ unese 14-cifreni kod sa kupljenog xBona. Ukoliko je kod ispravno unesen potrebno je kliknuti na opciju „Aktiviraj“ pri čemu će sistem prepoznati uneseni kod i automatski dopuniti korisnikov xPay Račun za željeni iznos.

Korisnik u svakom momentu može vidjeti  stanje svog korisničkog računa.

Dopuna WWin korisničkog računa xPay servisom

Korisnik je registriran i nalazi se na stranici Wwin.com. Bira opciju „Moj Račun“, zatim opciju „Uplata“, i među ponuđenim servisima bira xPay kao način uplate nakon čega mu sistem nudi dvije mogućnosti:

Uplata xPay Računom

Za uplatu xPay Računom potrebno je da korisnik unese iznos sredstava za koja želi da izvrši transfer sa svog xPay Računa na svoj Wwin korisnički račun i da odabere opciju „Pokren transfer“.

Korisnik nakon toga dobija obavijest da su njegova željena sredsva pretvorena iz KM u EUR valutu, te da odabere opciju „Potvrda uplate“. Željenim odabirom pretvaranja sredstava u EUR valutu korisniku se otvara autorizacijska strana xPay Računa gdje je potrebno da korisnik unese svoje korisničko ime (email) i svoju lozinku.

Nakon što je kliknuo na opciju „Potvrdi“ prenos sredstava je izvršen za odobreni iznos sredstava. Potvrda o transakciji će mu biti prikazana pod funkcijom „Kretanja na računu“ na Wwin-u i na tabu „Račun“ pod funkcijom „Transakcije“ na xPay Računu.

Uplata xBonom

Korisnik u navedeno polje unosi 14-cifreni kod sa prethodno kupljenog xBona i bira opciju „Uplati bon“ nakon čega dobija obavijest da je iznos njegovih sredstava sa xBona prebačen iz KM u EUR valutu. Na samom kraju, potreban je klik na dugme „Potvrdi uplatu“. Sve transakcije kao i potvrde o istim su dostupne pod funkcijom „Kretanja na računu“.

Korisnikovo stanje na računu se uvećava za iznos uplaćenoga xBona.

Korištenje xPay servisa je BESPLATNO za naše korisnike!

Newsletter

Prijavite se za newsletter
Aktuelne novosti, informacije i ponude dostavljat cemo na Vašu e-mail adresu.